Zámek Hradec 2016

4Areál pevných kontrol Zámek Hradec. 20 kontrol na profesionální mapě pro orientační běh. Zpestřete svou procházku zámeckým parkem o nevšední „hledání“ kontrol podle mapy.

Orientační běh v parku hradeckého zámku.
Nevšedním tipem na výlet je orientační běh v okolí Zámku Hradec nad Moravicí. Běh v názvu ale neznamená, že musíte stanoviště nutně proběhnout.  Zpestřit si procházku zámeckým parkem hledáním kontrol podle mapy si mohou i rodiny s dětmi nebo senioři. Absolvovat ji můžete kdykoliv od poloviny června do konce letošního října.
V okolí zámku bude rozeseto dvacet pevných kontrol, které je třeba obejít s pomocí profesionální mapy pro orientační běh. Každá kontrola je opatřená číslem (31-50), které se shoduje s číslem na mapě. Tak poznáte, na které kontrole jste. Dále je kontrola opatřená kódem, např. AA, který je třeba připojit k nalezené kontrole na mapě a tak prokázat její nalezení.


Mapa ke stažení

apMapa ke stažení a vytištěníSamozřejmě ji lze použít staženou přímo v mobilním telefonu nebo v tabletu. Dále je pak k dispozici na pokladně Zámku v Hradci nad Moravicí.

Sdělení dojmů (info@obopava.cz):
Pokud obejdete všechny kontroly a chcete být na těchto stránkách uvedeni v seznamu úspěšně absolvujících trať, zašlete seznam kontrol s identifikujícími kódy (např. foto mapy s doplněnými kódy u jednotlivých čísel kontrol v popisech kontrol), jméno a rok narození  na výše uvedenou mailovou adresu.
Pokud pořídíte nějaké fotky, o kterou jste ochotni se na těchto stránkách podělit, zašlete je rovněž na výše uvedenou adresu (případně i s komentářem.

apstartk1k2Start je těsně za vstupní bránou (informační tabule). V mapě označen fialovým trojúhelníčkem (je jednoduše u informační tabule, na které visí informace). V ukázce si můžete prohlédnout výseky mapy a označení kontroly v terénu.

legendaMapa pro orientační běh má své specifické symboly: např. bílá je průchodný les, žlutá je louka, zelené kolečko je výrazný strom (těch je v parku spousta :)), modrá je vodstvo, cesty jsou světle hnědé nebo černé čárkované (podle velikosti), hnědé vrstevnice spojují místa stejné nadmořské výšky (jsou po 2,5 m), mapa je v měřítku 1:4000 …. takže 1 cm na mapě je 40m v terénu, atd. (legenda ke stažení, PDF). Důležité jsou modré severojižní čáry, které slouží ke zorientování mapy na sever (sever je vždy na mapě nahoře, všechny texty jsou orientovány na sever).

Popisy kontrolv OB se používají speciální piktogramy (jsou vytištěny na mapě). Přikládáme jejich překlad.
popis

č. slovní překlad piktogramů
31 kupka, 0.5m vysoká
32 Západní výrazný strom, listnatý, SV strana
33 mezi výraznými stromy
34 kupka, 1m vysoká, Jižní pata
35 jáma, 2x2m velká
36 rýha, JihoVýchodní konec
37 výrazný strom, listnatý, Západní strana
38 křížení pěšiny a elektrického vedení
39 zídka, 0.5m vysoká, Východní strana
40 výrazný strom, listnatý, Východní strana
41 Západní kamenný sráz, 1.5m vysoký, pata
42 hřbítek, nahoře
43 kupka, 0.5m vysoká, Jižní pata
44 údolíčko
45 výrazný strom, listnatý, Severní strana
46 prohlubeň, 6x4m
47 kupka, 1m vysoká, Západní pata
48 prohlubeň, 4x4m velká
49 jáma, 2x2m velká
50 výrazný strom, jehličnatý, Jižní strana