SCD Opava

Provozujeme Sportovní centrum dětí v OB pro region Opava (SCD Opava). S cílem využít bohatých zkušeností naších členů ve spolupráci se členy sousedních opavských oddílů pro přípravu mladých závodníků ve věku 10-14 let.

Definice
Poskytuje nadstandardní přípravu pro vybrané výkonnostní závodníky okresu Opava (po dohodě i jiné) v orientačním běhu ve věku 10-14 let (kat.DH10- DH12-DH14) koordinovaně s TSM Opava.

Podmínky zařazení
– Souhlas sportovce (zákonného zástupce) se zařazením do sportovního centra SCD
– Příslušnost k oddílům okresu Opava
– Splňující věkovou podmínku (v případě výborné výkonnosti možno zařadit i mladší)

Akce
zimní soustředění 3 dny, běžecká objemová příprava, běžky
– jarní běžecké soustředění (4-6 dnů)
– alternativní sporty (běžky, brusle, atletika, hry, ….)
– jarní mapové soustředění (3 dny)
– účast na ČPŠ
– letní vícedenní, (3-5 dnů)
– technika běhu
– mapové tréninky min. 2x měsíčně
– přednášky, rozbory, setkání s nejlepšími závodníky ČR

Finanční zabezpečení
– Získané prostředky města a sponzorů
– Prostředky z ČSOS, MSK
– Vyčleněné prostředky z OBO
– Spoluúčast účastníků