Zámek Hradec 2015

zh4

Tento aeál již není v provozu.
Areál pevných kontrol Zámek Hradec. 20 kontrol na profesionální mapě pro orientační běh. Spestřete svou procházku zámeckým parkem o nevšední „hledání“ kontrol podle mapy.

 

 

Orientační běh v parku hradeckého zámku.
Nevšedním tipem na výlet je orientační běh v okolí Zámku Hradec nad Moravicí. Běh v názvu ale neznamená, že musíte stanoviště nutně proběhnout.  Zpestřit si procházku zámeckým parkem hledáním kontrol podle mapy si mohou i rodiny s dětmi nebo senioři. Absolvovat ji můžete kdykoliv od začátku června do konce letošního září.
V okolí zámku bude rozeseto dvacet pevných kontrol, které je třeba obejít s pomocí profesionální mapy pro orientační běh. Každá kontrola je opatřená číslem (31-50), které se shoduje s číslem na mapě. Tak poznáte, na které kontrole jste. Dále je kontrola opatřená kódem, např. AA, který je třeba připojit k nalezené kontrole na mapě a tak prokázat její nalezení.


Mapa ke stažení

apMapa je ve formátu PDF a je určená k vytištění na běžné barevné tiskárně. Samozřejmě ji lze použít staženou přímo v mobilním telefonu nebo v tabletu. Dále je pak v omezeném množství k dispozici v Opavském informačním centru (Hláska) a v pokladně Zámku v Hradci nad Moravicí.

Sdělení dojmů (info@obopava.cz):
Pokud obejdete všechny kontroly a chcete být na těchto stránkách uvedeni v seznamu úspěšně absolvujících trať, zašlete seznam kontrol s identifikujícími kódy (např. foto mapy s doplněnými kódy u jednotlivých čísel kontrol v popisech kontrol), jméno a rok narození  na výše uvedenou mailovou adresu. Zde najdete seznam úspěšných absolventů.
Pokud pořídíte nějaké fotky, o kterou jste ochotni se na těchto stránkách podělit, zašlete je rovněž na výše uvedenou adresu (případně i s komentářem. Fotografie budeme průběžně zveřejňovat zde.

ap startk1k2Start je těsně za vstupní bránou (informační tabule). V mapě označen fialovým trojúhelníčkem. Start není nijak vyznačen (je jednoduše u informační tabule, na které visí informace). V ukázce si můžete prohlédnout výseky mapy a označení kontroly v terénu.

legendaMapa pro orientační běh má své specifické symboly: např. bílá je průchodný les, žlutá je louka, zelené kolečko je výrazný strom (těch je v parku spousta :)), modrá je vodstvo, cesty jsou světle hnědé nebo černé čárkované (podle velikosti), hnědé vrstevnice spojují místa stejné nadmořské výšky (jsou po 2,5 m), mapa je v měřítku 1:4000 …. takže 1 cm na mapě je 40m v terénu, atd. (legenda ke stažení, PDF). Důležité jsou modré severojižní čáry, které slouží ke zorientování mapy na sever (sever je vždy na mapě nahoře, všechny texty jsou orientovány na sever).

Popisy kontrol, v OB se používají speciální piktogramy (jsou vytištěny na mapě). Přikládáme jejich překlad.

popisy

číslo slovní překlad piktogramů
31 zeď, JihoZápadní vnitřní roh
32 výrazný strom, listnatý, Severní strana
33 křížení údolíčka a pěšiny
34 skalní sráz, 2m vysoký, SeveroVýchodní pata
35 výrazný strom, listnatý, Jižní strana
36 prohlubeň, 3x3m velká
37 výrazný strom, listnatý, Severní strana
38 výrazný strom, listnatý, JihoZápadní strana
39 mezi hustníky (keři)
40 Severní skalní sráz, 3m vysoký, JihoVýchodní pata
41 JihoVýchodní výrazný strom, listnatý, Severní strana
42 mezi hustníky (keři)
43 zeď, JihoVýchodní vnitřní roh
44 mezi výraznými stromy
45 jáma, 3x1m velká
46 kupka, 1.5m vysoká, Jižní pata
47 zeď, Jihovýchodní strana
48 výrazný strom, jehličnatý, Severní strana
49 výrazný strom, jehličnatý, SeveroZápadní strana
50 velká kupa, nahoře